top of page
bij geuzenhuis.jpg

Over de kunstenaar

Geboren: Marc Soen, Moorslede 01-06-1954.

Middelbare studies: Roeselare 1966-1972.

1968: Academie Roeselare tot 1970.

1968: Schildert en speelt toneel in Moorslede tot 1973.

1972: Groepsexpositie in Roeselare.

1973: Vertrekt naar Gent, opleiding regentaat 'Plastische Kunsten' maar kan studies niet combineren met werk. Start 'Schilderen' in avondlessen aan stedelijke Academie Gent tot 1976. (les van Nadine Van Lierde en Jacques 't Kint).

1978: 'Vrije Grafiek' in avondlessen aan Sint-Lucasinstituut te Gent tot 1981. (oa les van Etienne Kerkhof)

1982: Toneel en dictie aan de muziekacademie te Ledeberg tot 1986.

1986: Speelt toneel bij diverse amateurgezelschappen waaronder het Multatuliteater en figureert onder andere in Theater Arena, series voor TV en enkele films. In 1991 start hij het Multatuliteater terug op en blijft voorzitter tot 2008.

2012: Begint opnieuw te schilderen en start in 2014 de reeks 'Leed is nooit geleden' tot 2018, verwijzend naar de eerste wereldoorlog.

2015: Werkt mee aan de tentoonstelling POST MORTEM, Vesalius tussen kunst en wetenschap van UGent. De tentoonstelling inspireert hem tot het maken van de reeks 'Post Mortem', een drieluik in gemengde technieken : acryl, gesso, inkt en papier op multiplex.

2016: Een reeks portretten van Herbert, met een knipoog naar theater.

2017: Een reeks personages uit 'De Meeuw' van Anton Tsjechov gebracht door Theater La Barraca Gent.

2017: Reeks waarin hij zijn theatrale personages laat vervagen in een abstractie van de omgeving om uiteindelijk te verdwijnen en één te worden met diezelfde abstracte omgeving.

"Als ik naar mijn werk kijk voel ik mij een tijdreiziger die verloren loopt in de toekomst. Maar zonder angst, eerder met verwondering waardoor ik steeds maar verder naar de grenzen van de tijd op zoek ga."

About the artist

Born: Marc Soen, Moorslede 01-06-1954. 

Secondary studies: Roeselare 1966-1972. 

1968: Academy Roeselare until 1970. 

1968: Paints and plays theater in Moorslede until 1973. 

1972: Group exhibition in Roeselare. 

1973: Leaves for Ghent, education regency 'Plastic Arts' but cannot combine studies with work. Start 'Painting' in evening classes at the Ghent Municipal Academy until 1976. (lesson with Nadine Van Lierde and Jacques 't Kint). 

1978: 'Free Graphics' in evening classes at the Sint-Lucas Institute in Ghent until 1981. (including class by Etienne Kerkhof) 

1982: Theater and elocution at the music academy in Ledeberg until 1986. 

1986: Plays stage with various amateur companies, including the Multatuliteater and appears in Theater Arena, series for TV and a few films. In 1991 he restarts the Multatuliteater and remains chairman until 2008. 

2012: Starts painting again and in 2014 starts the series 'Sad is never suffered' until 2018, referring to the first world war. 

2015: Contributes to the exhibition POST MORTEM, Vesalius between art and science at Ghent University. The exhibition inspired him to create the 'Post Mortem' series, a triptych in mixed media: acrylic, gesso, ink and paper on plywood. 

2016: A series of portraits by Herbert, with a nod to theatre. 

2017: A series of characters from 'De Meeuw' by Anton Chekhov performed by Theater La Barraca Gent. 

2017: Series in which he allows his theatrical characters to fade into an abstraction of the environment to eventually disappear and become one with that same abstract environment.

"When I look at my work I feel like a time traveler who is lost in the future. But without fear, rather with wonder, which makes me look further and further for the boundaries of time."

Wet Paintbrushes

KIG Geuzenhuis Gent : 'Lost in time and walking through'. Solotentoonstelling van 23 maart tot 1 april 2018.

KIG Geuzenhuis 30 jaar. Groepstentoonstelling van 12 mei tot 30 juni 2019.

Kunsthal Gent Zomersalon 2020 'Buy Local'. Groepstentoonstelling van 17 juli tot 30 augustus 2020.

Kunsthal Gent Zomersalon 2021. Groepstentoonstelling van 2 juli tot en met 29 augustus 2021.

Zomertentoonstelling, ook met werk van Herlinde Vandekerchove, Yvan en Francis Vandendriessche , Antoine Van Loocke en jantje Dewilde-Dewaele, 6, 7, 8, 13, 14 en15 augustus 2021, Zeger van Kortrijkstraat 2 te Drongen.​

Galerij ‘De Rode Loper’. Groepstentoonstelling van 6 november tot 19 december 2021. Avil Geerincklaan 5 te 9240 Zele.

'Lost in a Tropical World', een kleine wintertentoonstelling, ingang publiekskassen GUM Gents Universiteitsmuseum van 15 januari tot 15 februari 2022.

'Lost in a different World', Schilderijen van Nadia Lampens en Mark Soen, beelden in memoriam Annemie Kooyman. Tentoonstelling in de pandgang van het Karmelietenklooster, Burgstraat Gent. Vernissage vrijdag 11 maart 2022 en loopt tot en met 24 maart 2022. 

De Nationale Expo, KMSKA Antwerpen, groepstentoonstelling van 22 december 2022 tot 22 januari 2023.

Kunsthal Gent Zomersalon 2023. Buy Local 3. Groepstentoonstelling van 14 juli tot en met 3 september 2023.

KIG Geuzenhuis Gent, 6 kunstenaars, 12 werken, van 8 september tot en met 5 november 2023.

Jardin de Fair, openluchttentoonstelling 'PUUR', Guislainziekenhuis van 29 september tot 29 oktober 2023.

'Unbearable Lightness' solotentoonstelling in galerij 'Stichting Pim De Rudder' Assenede van 3 maart t/m 30 maart 2024.
 
Kunstroute Assenede, Geometrisch Abstract van 7 juni tot 7 juli 2024.

Ferme Dehon, Frasne, groepstentoonstelling met Mark Soen, Anne-Marie Dhaluin, Kenia Perez, Mieke vermeire en Steven Galle van 22 tot 30 juni 2024.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIG Geuzenhuis Gent : 'Lost in time and walking through'. Solo exhibition from March 23 to April 1, 2018.

KIG Geuzenhuis 30 years. Group exhibition from May 12 to June 30, 2019.

Kunsthal Gent Summer Salon 2020 'Buy Local'. Group exhibition from July 17 to August 30, 2020.

Kunsthal Gent Summer Salon 2021. Group exhibition from 2 July to 29 August 2021.

Summer exhibition, also with work by Herlinde Vandekerchove, Yvan and Francis Vandendriessche, Antoine Van Loocke and Jantje Dewilde-Dewaele, 6, 7, 8, 13, 14 and 15 August 2021, Zeger van Kortrijkstraat 2 in Drongen.​

Gallery 'The Red Carpet'. Group exhibition from November 6 to December 19, 2021. Avil Geerincklaan 5, 9240 Zele.

'Lost in a Tropical World', a small winter exhibition, entrance public greenhouses GUM Ghent University Museum from January 15 to February 15, 2022.

'Lost in a different World', Paintings by Nadia Lampens and Mark Soen, sculptures in memoriam Annemie Kooyman. Exhibition in the cloister of the Carmelite Monastery, Burgstraat Ghent. Vernissage Friday March 11, 2022 and will run until March 24, 2022.
 
National Expo, KMSKA Antwerp, group exhibition from December 22, 2022 to January 22, 2023.

Kunsthal Gent Summer salon 2023. Buy Local 3. Group Exhibition from July 14 to September 3 2023.

KIG Geuzenhuis Gent, 6 art!sts, 12 works of art, from September 8 to November 5 2023.

Jardin de Fair, exhibition 'PUUR', Guislainhopital from September 29 to  October 29 2023.

'Unbearable Lightness' solo exhibition in Galery 'Stichting Pim De Rudder' in Assenede from 3 till 30 March 2024.

Kunstroute Assenede, Geometric Abstract from 7 june till 7 july 2024.

Ferme Dehon, Frasne, group exhibition ; Mark Soen, Anne-Marie Dhaluin, Kenia Perez, Mieke vermeire and Steven Galle from 22 till 30 june 2024.
 

bottom of page